Duurzamer bouwen

Duurzamer bouwen? Gebruik deze tips en advies als je passief wilt bouwen.De nadruk van deze site zal enerzijds liggen op het duurzame bouwen  met duurzame energie  en  anderzijds op toepassingen van nieuwe bouwproducten en bouwsystemen.

Duurzamer bouwen begint met Duurzame keukens

De duurzaamste keuken is een verhuisbare systeem-inbouw keuken of een op maat gemaakte ambachtelijke keuken. Deze kunt u meenemen bij verhuizing en aanpassen aan de nieuwe woonruimte.

Duurzaam… de voordelen op een rij

Een tip van Duurzamer bouwen is een duurzame keuken is een keuken die lang mee gaat, aangepast kan worden aan uw wensen en eventueel mee kan verhuizen. Kies voor een keuken met Milieukeur of een massief houten keuken van FSC gekeurd hout. Bamboe is ook een mooi en duurzaam materiaal al krijgt het geen FSC keur, omdat bamboe geen hout is, maar een grassoort. Het is een prachtig duurzaam materiaal omdat het snel groeit zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen en goed verwerkt kan worden. U kunt kiezen voor een aanrechtblad van massief beuken of een andere Europese houtsoort. Het blad vraagt wel het nodige zorgvuldige onderhoud. Of als u daar tegenop ziet, kunt u ook kiezen voor 95% natuurzuivere kwartskorrels: glad, niet poreus, vlekvrij, krasvast en hittebestendig.

Mensen raken soms snel uitgekeken op een bepaalde modieuze kleur of dessin en willen al gauw weer iets anders. De meeste keukens belanden lang voordat ze versleten zijn op de afvalberg: een flinke verspilling van materiaal en energie. Vermijd daarom de aanschaf van een keuken die u niet (meer) kunt aanpassen aan uw eventuele veranderde wensen of nieuwe woning. Een verhuisbare keuken geeft u een grote winst in geld en spaart veel materiaal. De gangbare keuken bestaat uit behoorlijk wat kunststof, namelijk kunststof laminaat en een spaanplaat ondergrond. De schadelijkheid van spaanplaat is de laatste jaren wel afgenomen, maar het blijft een synthetisch product, afkomstig uit de aardolie-industrie en er komen kleine deeltjes schadelijk gas vrij. Voorkom daarom zoveel mogelijk kunststof.

Milieukeur, FSC-hout.

Voor wie meer wil weten

Wanneer u toch besluit om een nieuwe keuken te nemen dan kunt u overwegen om uw oude keuken te laten slopen voor hergebruik. Het uit idealistische motieven opgerichte bedrijf Bouwcarrousel demonteert bouwmaterialen uit woningen en zorgt ervoor dat de spullen die nog bruikbaar zijn worden hergebruikt. Bouwcarrousel BV vormt daarmee de tot nu toe ontbrekende professioneel functionerende schakel in de keten tussen gebruik en hergebruik van bouwcomponenten. De levensduur van bouw- en installatieproducten neemt hierdoor toe, er is minder afval, er zijn minder grondstoffen voor nieuwe producten nodig en kosten voor sloop, afvalverwerking en aanschaf van producten nemen af. Een win-win situatie voor economie en ecologie.

Duurzame Energie

De eerste inzending komt van Electrabel

Een betrouwbare energievoorziening van Duurzamer bouwen is een randvoorwaarde voor een goed functionerende samenleving. We kunnen niet meer zonder elektriciteit. Teruglopende voorraden aan fossiele brandstof maken een overgang naar duurzame energie noodzakelijk. Toch zullen fossiele brandstoffen een belangrijke rol blijven spelen. Volgens ons is het noodzakelijk een energievoorziening te creëren die voldoet aan drie kenmerken: schoon, betaalbaar en betrouwbaar.

Schoon, betaalbaar en betrouwbaar

Wij nemen onze verantwoording. Wij práten niet alleen over Schoon, Betaalbaar en Betrouwbaar, maar wij realiséren centrales die aan deze voorwaarden voldoen. Daarnaast verbeteren wij onze centrales voortdurend, met als doel de bedrijfsvoering zo goed mogelijk af te stemmen op de belangen van het milieu. Met rendementsverbeteringen, toepassing van duurzame brandstoffen en andere maatregelen proberen wij steeds duurzamer energie op te wekken en de milieuprestatie van de productieactiviteiten steeds verder te verbeteren.

Duurzame energie van Electrabel

Wij leveren al duurzame energie aan onze klanten onder de naam Groene Elektriciteit ® en Groen Gas. Bij dat Groene Gas – dat met name aan bedrijven wordt geleverd – is de CO2 uitstoot van het gas al gecompenseerd in de vorm van elders ter wereld aangeplant bos. Verder is de kolen/biomassa Centrale Gelderland van plan het aandeel biomassa als brandstof op te voeren naar 25%. En daarnaast bouwen wij op de Eerste Maasvlakte bij Rotterdam een nieuwe kolen/biomassacentrale die tot 50% biomassa zal kunnen verwerken. Bovendien zal deze centrale niet meer CO2 uit gaan stoten dan een moderne gasgestookte centrale. Daarnaast hebben wij alle CO2 uitstoot van onze zakelijke auto’s gecompenseerd.

Naast het werken aan een energievoorziening die voldoet aan de randvoorwaarden Schoon, Betaalbaar en Betrouwbaar, zijn wij ook een groot voorstander van energiebesparing. Want stroom die niet wordt gebruikt, wordt niet gemaakt. Omdat je stroom nu eenmaal niet in grote hoeveelheden kunt opslaan. En wij zien daarin geen tegenstelling met onze commerciële positie als energieproducent en -leverancier. Simpelweg omdat volgens ons continuïteit hier zwaarder weegt dan korte termijn gewin. Volgens de Elektriciteitswet van 1998 is duurzame energie die vorm van energie die zonder uitstoot van CO2 is opgewekt. De wet noemt vier manieren om duurzame elektriciteit te produceren: met windmolens, met zonnecellen, met waterkrachtcentrales of via het verbranden van biomassa.

Deze Duurzamer bouwen informatie over Electrabel en duurzame energie vindt u ook op www.electrabel.nl

Zonneboilers

Een verdere terugdringing van ons gebruik van energie en eindige grondstoffen komt steeds hoger op de politieke agenda te staan. De steeds lagere EPC stuurt nieuwbouw langzaam maar zeker naar steeds meer energiezuiniger bouwmethodes, terwijl de overheid met de nieuwe subsidie regeling ‘duurzame warmte’ een stimulans in de bestaande bouw wil geven. De zonneboiler lijkt daardoor nieuwe kansen te krijgen.

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft in haar milieubegroting 2008 enkele ambitieuze doelstellingen opgenomen. In 2020 zal de uitstoot van broeikasgassen moeten zijn verminderd met 30 procent ten opzichte van 1990. Verder moet de epc voor woningnieuwbouw in 2015 zijn gedaald naar 0,4. Uiteindelijk, in 2020, moet de nieuwbouw zelfs energieneutraal zijn.

Verder zijn er in 2008 twee energieconvenanten voor bestaande en nieuwbouw gesloten tussen overheid en bedrijfsleven: het ‘Meer met Minder’ convenant voor energiebesparing in de bestaande bouw en het ‘Lente-Akkoord’ voor energiebesparing in de nieuwbouw. Afgesproken is dat de partijen gaan samenwerken om energie te besparen. Tot slot moet de eigenaar van een gebouw vanaf 1 januari 2008 op basis van de Europese Richtlijn ‘Energy Performance of Buildings Directive’ (EPBD) bij verkoop, verhuur of nieuwbouw een zogenoemd ‘energielabel’ kunnen overleggen. Kortom; er gaat veel veranderen de komende tijd.

Duurzame energie

Eén van de mogelijkheden om op een duurzame wijze energie op te wekken is de zonneboiler. Deze is al in jaren zeventig in Nederland geïntroduceerd. Deze vorm van energie opwekking is ondertussen dan ook een ‘proven technology’. Doordat de zonneboiler geen bouwkundige voorzieningen vereist is deze zeer geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen. Maar waarom wordt een zonneboiler dan toch zo weinig toegepast? Hiervoor zijn twee basis redenen:

 1. Onbekend maakt onbemind. Weinig mensen weten hoe een zonneboiler werkt, wat een zonneboilersysteem kost en wat het systeem bespaart aan gas of elektra. Veelal weet men niet eens wat de kosten van een m3 gas zijn en hoeveel CO2 uitstoot er wordt bespaard met deze toepassing van zonne-energie. Van de consument mag men dit wellicht ook niet verwachten maar ook veel professionals weten te weinig van de mogelijkheden van duurzame energie.
 2. De oudere typen zonneboilers zijn niet altijd even fraai op het dak; een reden om hier op esthetische gronden niet voor te kiezen. Wie wil er tenslotte een ski-box op zijn dak?

 

Hoe werkt een zonneboiler?

Dat een tuinslang gevuld met water in de zon opwarmt hebben we allemaal wel eens ervaren. Een zonneboiler maakt op een zelfde manier gebruik van de zonne-energie. Hij zet zonlicht nog veel efficiënter om naar warmte. In de collector, veelal een beglaasde doos constructie, bevindt zich een dunne gecoate metalen plaat waarachter een koperen buis is geplaatst. Hierin loopt de temperatuur, op een zomerse dag, op tot rond de 200°C. Door een vloeistof (water eventueel met antivries) door de koperen buis achter deze plaat te laten stromen wordt warmte (energie) in de vloeistof opgenomen. Deze vloeistof wordt vervolgens door een spiraal (warmtewisselaar) in de boiler gepompt en geeft hier de zonnewarmte af aan het water wat hierdoor wordt opgewarmd. Een elektronisch systeem meet de temperatuur in de collector en boiler en stuurt een pomp aan die het collector water net zolang rondpompt totdat de vooraf in gestelde boilertemperatuur is bereikt. Dit voorverwarmde water (op een zonnige dag overigens gemakkelijk 85°C) wordt vervolgens aan de naverwarmer aangeboden, zodat deze geen of minder gas zal verbruiken tijdens het tapwater verbruik.

De basis zonneboiler beperkt zich tot besparing op de tapwater energie. De zogenaamde combi boilers leveren ook nog een kleine bijdrage aan het reduceren van de energiebehoefte van de ruimteverwarming

Wat is bouwkundig nodig

Een zonneboiler verwarmt douche, bad en ander tapwater vóór, met uit zonlicht verkregen energie. De grootte van de installatie hangt uiteraard af van persoonlijke omstandigheden; gezinsgrootte, weinig of veel douchen en het gebruik van een bad. Als richtlijn kan een boilergrootte aangehouden worden van 50 liter per persoon. De aldus bepaalde boiler grootte geeft vervolgens de optimale collector oppervlakte. Per 50 liter boiler inhoud is 1 m2 collector een goede verhouding. Hierbij moeten we opmerken dat een iets te krappe boiler betere resultaten geeft dan een te grote.

Voorbeeld

Gezin: twee ouders en één kind; boiler inhoud 3 x 50 liter = 150 liter

Optimale collector oppervlakte 150/50 = 3,00 m2

Investeringen

Ook de investering zal per situatie verschillen. Maar door de ontwikkeling in producten en de toenemende vraag is een zonneboiler voor een gezin vanaf twee personen al snel een rendabele investering. Voor de in het voorbeeld genoemde collectoroppervlakte 3,00 m2, met controller/pomp systeem en 150 liter boiler inclusief installatie moet u rekenen op een investering voor de eindgebruiker van circa € 2.600,- (inclusief BTW, exclusief subsidie). In de nieuwbouw geeft dat een extra rentelast van circa € 70,- per jaar netto!

Wat bespaart een zonneboiler?

Afhankelijk van de tapwater vraag zal met een systeem zo’n 50 à 60 procent van de totale energie behoefte door de zonne energie worden afgedekt. Met een besparing van 175 à 200 m3 gas per jaar geeft dit een financieel voordeel van € 120,- à € 140,- per jaar, op basis van de huidige gasprijs.

Naast de financiële voordelen wordt tevens de CO2 uitstoot met zo’n 400 kg per jaar verminderd. Gedurende de levensduur van de zonneboiler is dat ongeveer 12.000 kg.

Subsidie

Zoals vermeld hier op Duurzamer bouwen wordt het energieverbruik in de nieuwbouwwoningen gestuurd vanuit het Bouwbesluit (EPC). De grootste winst is evenwel te halen in de bestaande woningvoorraad; ruim 6.000.000 woningen (opgeleverd vóór 1 januari 2008). Om eigenaren van de woningen te stimuleren is vanaf september de rijkssubsidie regeling ‘Duurzame warmte’ van kracht. Onderdeel hiervan is de investeringssubsidie op zonneboilers. Afhankelijk van de energie in gigajoule die een zonboiler bespaart, wordt een rijkssubsidie van ruim € 600,- per systeem toegekend. De regeling geldt ook voor woningcorporaties.

Wat kunnen we doen?

De alom bekende trias energetica geeft een drie stappen strategie om energieverbruik te verminderen.

 1. Dring onnodig energieverbruik terug, bijvoorbeeld door goede warmte-isolatie, maar ook door tijdschakelaars te gebruiken.
 2. Zet voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie in, door bijvoorbeeld schone stroom in te kopen, opgewekt door wind, water, zon en biomassa.
 3. Maak zuinig en efficiënt gebruik van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaat: bijvoorbeeld door HR-ketels en warmtepompen te gebruiken.

Auteursinformatie

Ed van den Eijkel van Duurzamer bouwen is als bouwkundig ingenieur betrokken geraakt bij duurzame energie systemen. Hij is directeur/eigenaar van Helios Energie Systemen uit Zaltbommel. Dit bedrijf adviseert aangaande de toepassingen van zonneboiler systemen en distribueert het Clearline™ zonneboiler systeem binnen de Benelux. Meer weten? Kijk op www.helios-energie.nl.

Isoleren bestaande bouw

( door ceessie.nl in samenwerking met dakpannen.biz,)l

 • Schuin/platdak isoleren.  Denk aan dampremmende laag aan de warme zijde.
 • Vliering/vloeren isoleren.
 • Spouwmuur isoleren.  Steenwol vlokkken inspuiten in bestaande spouw.
 • Voorzet- en scheidingswanden. Let op dampremmende laag aan de warme zijde ( binnen zijde )

 

De belangrijkste redenen waarom wij isoleren is  ten eerste vanwege het milieu  en ten tweede om geld te besparen. Duurzamer bouwen: U bespaart geld, omdat u door te isoleren energie bespaart. Aangezien de materialen waaruit een huis is gebouwd (steen, hout en glas) niet zo goed isoleren adviseren wij u isolatie in uw huis aan te brengen waar dat mogelijk is.  Een uitzondering hierop is cellenbeton. Een woning van cellenbeton massieve wanden heeft wel een isolerende waarde. De investering in het isolatiemateriaal is vaak binnen enkele maanden terugverdiend.

Duurzamer bouwen Isoleren van uw huis brengt de volgende

voordelen met zich mee:

 • Besparing op energiekosten en dus een geldbesparing.
 • Beter voor het milieu door minder uitstotingsgassen.
 • Onbrandbare materialen (steenwol, glaswol) verhogen de brandweerstand van een constructie.

De isolatie is eenvoudig aan te brengen. Naast de isolerende eigenschappen hebben enkele isolatiematerialen (glas- en steenwol)

ook geluidswerende eigenschappen vanwege de vezelstructuur van deze materialen.

Duurzamer bouwen Bouwbesluit 1992

Het Bouwbesluit, dat in 1992 wettelijk werd bekrachtigd, stelt bepaalde eisen aan de isolatiewaarde van de buitenconstructie die verplicht is voor nieuwbouw.  De eisen zijn in de loop van de tijd aangescherpt, maar voor na-isoleren van bestaande bouw wordt dit nog als richting aangehouden voor woningen van voor 1992.

Ons advies om bij bestaande bouw na te isoleren tot minimaal de eis voor nieuwbouw van 1992:

Duurzamer bouwen Rc – gevel > = 2,50 m2 K/W

Duurzamer bouwen Rc – dak > = 2,50 m2 K/W

Duurzamer bouwen Rc – vloer > = 2,50 m2 K/W

De Rc-waarde = de thermische weerstand van de totale constructie = prestatie van de isolatie. Het isolerend vermogen van het isolatiemateriaal zelf wordt tegenwoordig uitgedrukt in de Rd-waarde, de R-declared waarde. Hoe hoger deze Duurzamer bouwen waarde is, hoe beter het isolatiemateriaal in de winter in staat is om de warmte in uw huis binnen te houden.

’s Zomers zal uw huis langer koel blijven. In dit geval is niet alleen de Rd-waarde van belang, maar spelen ook andere factoren een belangrijke rol. Op dit punt scoren steenwol en glaswol platen beter dan andere producten. De hoogte van de R-declared waarde hangt nauw samen met de dikte van het isolatiemateriaal. Hoe dikker het isolatiemateriaal is, hoe hoger de R-declared waarde.

Naast de dikte van het isolatiemateriaal is de Rd-waarde mede afhankelijk van de Lambdawaarde (λ) van het isolatiemateriaal. Deze rekenwaarde kan als volgt geïnterpreteerd worden. Heeft een materiaal een hoge Lambda-waarde, dan betekent dat, dat het materiaal goede warmtegeleidende eigenschappen heeft. Het materiaal heeft dus een geringe waarde als isolatiemateriaal. Heeft het materiaal daarentegen een lageLambdawaarde, dan zal het de warmte slecht geleiden en dus goed isoleren. Dit kan worden samengevat in de volgende formule:

R-declared waarde = Dikte van het  materiaal  in meters / gedeeld door  de Lambda-waarde

U kunt de verschillende soorten isolatiemateriaal  onderling dus vergelijken aan de hand van de Rwaarde.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook letten opgeluidsisolatie, brandgedrag en verwerkingsgemak. Ook het  milieuvriendelijke karakter van isolatiematerialen wordt een steeds belangrijker punt. Op basis van deze informatie en het budget dat u beschikbaar heeft, kunt u de juiste keuze maken welk isolatiemateriaal in uw behoefte voorziet.

Verwerking van het isolatiemateriaal De grootste warmteverkwisters zijn de buitenmuren en het dak. Samen nemen ze, voor wat een gemiddeld eensgezinshuis betreft, meer dan de helft van het totale energieverbruik voor hun rekening. Het ligt dus voor de hand dat u deze bouwdelen bovenaan het lijstje van uit te voeren isolatiewerkzaamheden zet.

Schuin dak isoleren

Alvorens u het isolatiemateriaal gaat aanbrengen, dient u eerst te controleren of er onder de dakpannen op het dakbeschot een dampdichte laag (plasticfolie of bitumen-papier) is aangebracht. Indien dit het geval is, dient u, wanneer u van binnenuit wenst te isoleren, dit dampdichte materiaal te verwijderen vanwege kondensvorming die anders kan ontstaan. Als u het materiaal niet wilt verwijderen kunt u het beste een Duurzamer bouwen vakman raadplegen voor advies.

Isolatie kan bij een hellend dak op twee verschillende manieren worden aangebracht, te weten rechtstreeks tegen het dakbeschot of vrij van het dakbeschot. Indien u rechtstreeks tegen het dakbeschot wilt isoleren dienen de latten horizontaal op het dakbeschot geschroefd te worden. De onderlinge afstand tussen de lat en de gording (dwarsbalk) dient gelijk te zijn aan de breedte van  het isolatiemateriaal, in de meeste gevallen is dat 60 centimeter. De isolatierollen of  spijkerflensdekens met de aluminiumzijde naar u toe gericht aanbrengen.

Indien u de latten vrij van het dakbeschot plaatst dient u de latten verticaal aan te brengen met een onderlinge afstand van 60 centimeter. De spijkerflensdekens kunnen tussen de latten geplaatst worden. Let u er op dat de aluminiumzijde naar u toe gericht is. Vervolgens worden de spijkerflenzen tegen de houten latten geniet of gespijkerd. De naden tussen de rollen worden dichtgeplakt met aluminium-tape. Indien het isolatiemateriaal niet voorzien is van een aluminiumlaag, raden wij u aan waterdampdichte plastic folie over de isolatie aan te brengen.

Dus tussen de isolatie en de afwerking. Deze folie moet u zorgvuldig aanbrengen, aangezien deze folie voorkomt dat er waterdamp in de constructie komt. Kleine openingen en beschadigingen inde folie kunt u afplakken met tape. De folie moet altijd aan de warme zijde bevestigd worden. Wanneer de afstanden tussen de gordingen ongelijk, te smal of te breed zijn voor een spijkerflensdeken, dan kunt u veel beter gebruik maken van een isolatieplaat, die u op de gewenste breedte kunt afsnijden langs een rechte lat. Bij deze platen raden wij u ook aan om dampremmende plastic folie aan te brengen.

Plat dak isoleren

Wanneer een plat dak of bouwwerk met een gesloten dakbedekking (bijvoorbeeld bitumen dakbedekking) bedekt is, mag er nooit aan de binnenzijde geïsoleerd worden. Hierdoor zou het een zogenaamd koud dak worden, wat grote schade door houtrot bij dit soort toepassingen kan opleveren. Het isoleren en waterdicht afsluiten van platte daken aan de buitenzijde vraagt om speciaal op die toepassing afgestemde materialen en is een karwei dat u het beste aan een dakdekker over kunt laten.

Vliering isoleren

Indien de vliering/zolder niet gebruikt wordt kunt u deze ook isoleren door over de vloer, tussen de balken of op de houten vloerdelen, een isolatierol uit te rollen. Let u er op dat de aluminiumzijde naar beneden is gericht en dat de isolatie goed aansluit.

Vloeren isoleren

Polystyreenplaten kunnen beter niet gebruikt worden om een houten vloer aan de onderzijde te isoleren, omdat deze materialen minder dampopen zijn. Indien nu op de vloer vloerbedekking, vinyl, tegels, parket of een ander dampremmend materiaal wordt gelegd, ontstaat kans op houtrot. Om houtrot te voorkomen kan het beste een volledig dampopen materiaal zoals glaswol of steenwol worden gebruikt. Met de isolatieplaten uit minerale wol  kunt u de vloeren isoleren. Wanneer er een glasvlies aanwezig is dient de glasvlieszijde aan de zichtzijde te zitten.

Denkt u er wel aan dat de ventilatie onder de vloer niet verstoord mag worden. De bevestiging van de platen geschiedt door geplastificeerd draad of gegalvaniseerd gaas onder de balken te bevestigen. De platen dienen om de 30 centimeter ondersteund te worden. Stijf isolatiemateriaal kunt u eventueel op de balken lijmen. Indien de bodem van de kruipruimte vochtig is of vochtig aanvoelt, is het verstandig deze af te dekken met een dik plastic folie. Voorkom ‘lekken’ door naden en kieren. Indien u een steenachtige vloer heeft kunnen de platen bevestigd worden met plakpennen. De plakpennen lijmt u met montagekit tegen de onderzijde van de vloer. De isolatieplaten kunnen na uit-harding van de lijm over de plakpennen heen aangebracht worden en tegengehouden worden met een volgplaatje. Per plaat heeft u 4 tot 6 pennen nodig die u gelijkmatig over de platen dient te verdelen. Dit aantal hangt onder andere af van afmeting en stevigheid van de gekozen isolatie.

Spouwmuur

Duurzamer bouwenIndien u zelf een spouwmuur metselt, bv. als u een  keuken, schuur, garage of iets dergelijks bouwt kunt u deze meteen isoleren. Gelijk opgaand met het werk kunt u dan isolatiemateriaal aanbrengen dat speciaal geschikt is voor toepassing in de spouw. Steenwol kunt u gebruiken voor het isoleren van spouwmuren. U dient de plaat met de glasvlieszijde naar u toegekeerd goed sluitend over de spouwankers tegen het binnenblad aan te brengen. De isolatieplaat moet iets hoger gehouden worden dan het metselwerk.

Voorkom specieresten op de plaat. Per plaat vier spouwankers gebruiken en de platen zoveel mogelijk in halfsteens verband plaatsen. Na het bevestigen van de plaat de klemschijven over de spouwankers schuiven en licht aandrukken. Tussen de isolatie en het buitenblad van de spouwmuur dient u een effectieve luchtspouw van minimaal 10 mm aan te houden. Dus ook bij oneffenheden moet de afstand van de muur tot de isolatie 10 mm zijn. Bij de aanzet van het buitenspouwblad boven het maaiveld, dient u boven doorstekende vloerranden, lateien etc., tenminste een stootvoeg per strekkende meter open te laten voor vochtafvoer. De spouw van een bestaande muur vullen, is werk voor een gespecialiseerd Duurzamer bouwen bedrijf.

Het is een ingrijpend karwei. Er moeten een groot aantal gaten geboord worden, waardoor er een speciaal isolatiemateriaal  bestaande uit steenwolvlokkenwordt ingeblazen of ingespoten.

Voorzet- en scheidingswand

Tip van Duurzamer bouwen: Indien u een tussenwand gaat plaatsen van bv.gipsplaten, doet u er verstandig aan deze tussenwand te isoleren om zoveel mogelijk geluidsoverlast te voorkomen. U kunt het beste steenwol  ipv  glaswol platen of dekens  toepassenen in verband met de geluidsisolatie. Indien u de voorzetwand voor een buitenmuur plaatst, heeft u tevens het voordeel dat de thermische isolatie van de muur sterk verbetert. Ga vooraf na of de wand droog is. Indien dit niet het geval is, kunt u het beste eerst een deskundige raadplegen of de muur aan de buitenkant behandelen met een siliconenpreparaat om vochtdoorslag te voorkomen. Tegen de droge wand plaatst u een regelwerk met latten of metal-stud profielen ter dikte van de isolatie. Ten behoeve van geluidisolatie dient u er op te letten dat het regelwerk niet tegen de muur staat. Indien u houten regels gebruikt adviseren wij u deze te impregneren. informatiebron: zowonen.com en steenwol.eu

 

 


Duurzaam eiken bijgebouw

Eiken houten bijgebouwen, dat is onze specialiteit! Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses … Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin.

Duurzame sleutel op de deur

We realiseren energiezuinige en duurzame woningen met respect voor elk budget. Met meer dan 70 jaar ervaring zijn we sterk in houtskeletbouw. De beste bouwmaterialen. Meer dan 70 jaar ervaring. Snelle bouw. Volledig op maat. Adviseur per regio. Kom naar de toonzaal. Bij Woningbouw Taelman kan je naast villabouw ook terecht voor sleutel-op-de-deur-projecten. Instapklare woonprojecten waarbij je wel heel snel kan gaan … Sleutel op de deur duurzaam  bouwen betekend dat er bij de bouw van een woning de voorbereiding, het ontwerp en alle bijkomende zaken door de opdrachtgever helemaal aan de opdrachtnemer worden overgelaten en de opdrachtgever na voltooiing van het project alleen nog maar de sleutel hoeft om te draaien om zijn intrek te kunnen nemen; sleutelklaar.